Aito Yhteys

Terapia -ja neuvontapalvelut

Aito yhteys

Aito yhteys tarjoaa terapia -ja neuvontapalveluja. Tavoitteena on tukea ihmisten hyvinvointia ja arjen sujuvuutta auttamalla parisuhdeasioissa, perhe-elämässä sekä tukea myös kokonaisvaltaisesti mielenhyvinvointia. työskentelyn lähtökohtana ovat asiakkaan vahvuuksien  ja voimavarojen löytäminen ja vahvistaminen.

Yrityksen arvot ovat luottamuksellisuus, aito kohtaaminen, lupa olla oma  itsensä.

" Jokainen ihminen ansaitsee tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään"