Pariterapia

Tästä pääset tekemään varauksen:

Pariterapiassa keskustellaan parisuhteeseen liittyvistä asioista, haasteista ja pulmista, joihin asiakas tai pariskunta kokee tarvitsevansa apua.

Syitä vastaanotolle tulemiseen voivat olla esimerkiksi kommunikaatiohaasteet, luottamuksen rakentaminen, konfliktien ratkaiseminen tai läheisyyden lisääminen. Tavoitteena on vahvistaa yhteyttä parisuhteessa, miettiä ja pohtia yhdessä ratkaisuja ja uusia tapoja tukea toisia suhteessa ja löytää paremmin toimiva parisuhde.

Työskentely on keskustelua, kuuntelemista ja tarvittaessa otetaan käyttöön erilaisia tehtäviä ja harjoituksia joilla vahvistetaan parisuhteen eri osa-alueita. Parisuhdetyöskentelyssä olennaisessa osassa on kommunikaation parantaminen sekä yhteisen luottamuksen ja turvallisuuden tunteen rakentaminen.

Rakennetaan yhdessä kestävä ja rakastava parisuhde. 

Parisuhteen oma arviointi

Alta voit ladata kysymyskaavakkeen, jonka avulla voit arvioida oman parisuhteen tilannetta omasta näkökulmastasi. Voitte molemmat täyttää kaavakkeen ja käydä keskustelua, mitä ajatuksia se herätti teissä.