Alla olevasta linkistä pääset nepsyarjen kotisivuille, joilta löydät tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä. Sivuille on koottu erilaisia keinoja vanhemmille ja kasvattajille, miten positiivisella kasvatuksella ja ohjauksella tuetaan lapsen kehitystä ja huomioidaan erityistarpeet. Sivuilla on paljon ilmaista tulostettavaa materiaalia arkea helpottamaan.  

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsyvalmennus) on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä. Neuropsykiatriseen valmennukseen hakeutuessa ei tarvita diagnoosia. Nepsy häiriöihin luokitellaan ADHD, ADD, Tourette ja autismikirjo. Valmennusta voidaan käyttää myös päihde- ja mielenterveyskuntoutuksena ja muille, joilla on puutteita toiminnanohjaustaitojen kanssa.

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan havainto-, muisti-, ja liiketoimintojen yhdistämistä tavoitteelliseksi toiminnaksi, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy toimimaan tarkoituksen mukaisesti ja itsenäisesti. Toiminnanohjaus pitää sisällään aloitteellisuuden, joustavuuden, suunnittelun, käyttäytymisen, organisointikyvyn sekä palautteen vastaanottamisen ja sen hyödyntämisen.

Nepsy-valmennus toteutetaan asiakkaan ja hänen perheen tarpeen ja toiveiden mukaan. Valmennus tapahtuu sovitusti perheen arjessa, koulussa, työssä, vastaanotolla tai muussa sovitussa ympäristössä. Valmennus on prosessi, jossa määritellään tavoite ja sovitaan työskentelyn kestosta yhdessä valmennettavan tai perheen kanssa. Tapaamisen kesto voi olla kerralla 45/90 minuuttia. Valmennus kertoja voidaan sopia esim. 5/10/15/20 kerran paketteja. 1x =45minuuttia.

Valmennus on arjen toimintojen harjoittelemista, keskustelua, tukemista ja onnistumisten esille nostamista. Valmennus on ratkaisukeskeistä, vahvuuksiin perustuvaa konkreettista ohjaamista.

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus joissakin kunnissa sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta.