Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytkestoista 1-20 tapaamiskertaa. Käyntien määrästä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Lyhytterapiassa keskiössä ovat voimavarojen tunnistaminen, niiden vahvistaminen sekä tulevaisuuteen suuntaaminen. Vaikeuksien sijaan fokusta pidetään nykytilanteessa sekä tulevaisuuden tavoitteissa. Vaikeudet ja haasteet pyritään kääntämään tavoitteiksi, joita kohti tulevaisuudessa suunnataan.

Lyhytterapia soveltuu hyvin masennuksen ja ahdistuksen hoitoon, erilaisiin elämän kriisivaiheisiin sekä muutostilanteisiin ja itsensä tutkiskeluun. Terapiaan voi tulla ilman mitään erityistä vaikeutta, siitä on apua kun on tarve jutella asioista ulkopuoliselle ihmiselle ja selventää omia ajatuksiaan.

Terapiassa vahvistetaan asiakkaan pystyvyyttä, vahvuuksia ja etsitään ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin.

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita lääkärin lähetteitä tai diagnooseja. Terapia on luottamuksellista, käynnin tietoja ei kirjata mihinkään tietojärjestelmään. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa ja näin ollen se ei ole kela-korvattavuuden piirissä.