Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on lyhytkestoista 1-20 tapaamiskertaa. Ratkaisukeskeisessä suuntauksessa keskitytään asiakkaan vahvuuksiin ja tehdään näkyväksi asioita, jotka ovat jo hyvin. Vaikeuksien sijaan fokus pidetään nykytilanteessa sekä tulevaisuuden tavoitteissa.  Lyhytterapia soveltuu hyvin masennuksen ja ahdistuksen hoitoon, erilaisiin elämän kriisivaiheisiin sekä muutostilanteisiin ja itsensä tutkiskeluun tai kun on tarve jutella asioista ulkopuoliselle ihmiselle ja selventää omia ajatuksiaan. Terapiassa vahvistetaan asiakkaan pystyvyyttä, vahvuuksia ja etsitään ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin.

Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita lääkärin lähetteitä tai diagnooseja. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa. 

Hinta: 45min/55€