Vanhemmuudentuki

Vanhemmuuden tuki ja neuvontapalvelu auttaa, mikäli lapsen tai nuoren kanssa on haasteita, kuten tunneilmaisun ja käytöksen suhteen. Oma vanhemmuus mietityttää ja haluaa käydä keskustelua omasta vanhemmuudesta, tarvitsee tukea ja kannustusta sekä keinoja oman lapsen kanssa toimimiseen tai toimivan arjen pyörittämiseen.                                                                                                                                      Vastaanotolta saat neuvoja ja vinkkejä toimivaan arkeen ja käynneillä on mahdollisuus pohtia omia vahvuuksia vanhempana ja kasvattajana. Lähtökohtana on voimavarojen ja vahvuuksien löytäminen sekä lapsen ymmärtäminen.  

Hinta: 45€/60min

Materiaalia   lapsiarkeen


Tunteiden nimeämiseen apuvälineitä

Alta löydät erilaisia tunnekuvia sekä tunnemittareita. Voit käyttää näitä apuna lapsen tunnekasvatuksessa.

Kuvat päiväjärjestykseen

Alta löydät kuvia päiväjärjestykseen. Kuvat auttavat lasta hahmottamaan päivän kulkua.

Palkkiotaulut

Alta löydät erilaisia palkkiotauluja, joita voit käyttää apuna uuden taidon opettelussa lapsen kanssa.

Lisää materiaalia olen koonnut erilliselle nettisivuille, joihin pääset linkin kautta. Nettisivuita löytyy tietoa neuropsykiatrisista diagnooseista ja keinoja toimia haastavasti käyttäytyvien lasten kanssa. www.nepsyarki.com