Työmme

Aito yhteys on terapiapalvelu, joka tarjoaa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, perhetyötä, ammatillista tukihenkilötoimintaa, neuropsykiatrista valmennusta ja seksuaaliterapiaa pariskunnille ja perheille.

- Parisuhdekonsultaatiot - Ratkaisukeskeinen lyhytterapia yksilöille ja pareille - Perhetyö ja vanhemmuuden tukeminen - Ammatillinen tukihenkilö- ja valmennuspalvelut - Neuropsykiatrinen valmennus ja tuki - Hyvinvointi- ja elämänhallintataidot - Seks

Asiakkaat voivat luottaa siihen, että Aito yhteys -palveluiden kautta he saavat aitoa ja luottamuksellista tukea, joka perustuu vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamiseen.