Erityisosaaminen tukihenkilötoiminnassa:

  • Neuropsykiatrinen osaaminen
  • Terapeuttinen osaaminen - sosiaalisen tilanteen pelot, ahdistus, masennus, itsetunto yms.
  • Ratkaisukeskeisyys ja voimavarakeskeisyys
  • Ammatillinen kuntoutus - opiskelu, koulutukset yms. tietämys

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö toimii lapsen/nuoren tukena tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa sekä yhdessä tekemistä ja asioihin tutustumista. Työskentelyn tavoitteet, tukimuodot ja tapaamisten määrät sekä tiiviys sovitaan yksilöllisesti asiakkaan, perheen tai palvelun tilaajan kanssa.

Ammatillinen tukihenkilö voi esimerkiksi auttaa sosiaalisten taitojen vahvistamisessa, harrastustoimintaan tukemisessa tai muuten mielekkään tekemisen löytämisessä, vuorokausirytmin löytämisessä tai muuten arjen toimintakyvyn tukemisessa, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisessä, päihteettömyyteen tukemisessa, koulussa/opiskelussa tukemisessa, suunnan löytämisessä, olla turvallinen aikuinen, kuuntelija ja kannustaja.

Työskentelyn sisältö perustuu ensisijaisesti lapsen/nuoren hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan, tukien lapsen/nuoren ikätasoista kehitysvaihetta. Työskentely on toiminnallista yhdessä tekemistä.