Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä haasteita, ongelmia ja kysymyksiä. Tavoitteena on auttaa sinua/teitä käsittelemään ja ratkaisemaan erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi: haluttomuutta, toiminnallisia ongelmia, minäkuvaa tai seksuaalista itsetuntoa, eri tahtisuutta parisuhteessa, moninaisuutta, sivusuhteita, eri mieltymykset, lapsettomuuden vaikutusta, uskottomuus ja muita seksuaalisuuteen liittyviä/vaikuttavia huolenaiheita, jotka häiritsevät elämää/parisuhdettanne. Seksuaaliterapiassa voidaan keskustella kaikista mieltä painavista asioista, jotka vaikuttavat omaan seksuaalisuuteen, seksuaalielämään, parisuhteeseen, minäkuvaan tai muuten omaan hyvinvointiin.

Seksuaaliterapiassa otetaan huomioon sinun/teidän elämä kokonaisuutena: sosiaalinen elämäntilanne, tunne-elämä, seksuaalisuus ja mahdolliset traumat. Tärkeintä on saada itseymmärrystä omaa seksuaalisuutta kohtaan ja ymmärtää siihen vaikuttavat tekijät.

Terapiassa haetaan oivalluksia ja ymmärrystä sekä ratkaisukeinoja elämää/parisuhdetta häiritseviin tekijöihin.

Terapia auttaa parantamaan kommunikaatiota kumppanin kanssa ja myös itsensä kanssa. Terapiasta voi saada käytännön työkaluja seksuaalisten haasteiden käsittelemiseksi.

Terapeuttina tarjoan turvallisen paikan keskustella vaikeistakin asioista avoimesti ja luottamuksellisesti.

Seksuaaliterapia on keskustelua, terapeutti ei koskaan kosketa asiakasta!