Erityisosaaminen perhetyössä:

  • Ratkaisukeskeisyys ja voimavarakeskeisyys
  • Neuropsykiatrinen osaaminen
  • Uusperhe osaaminen
  • Terapeuttinen osaaminen - vuorovaikutussuhteet, perhedynamiikka, parisuhde, masennus, vanhemmuus

Perhetyö

Perhetyön tavoitteena on tukea perheen toimintakykyä, vahvistaa voimavaroja ja tukea perheen yhteistä vuorovaikutusta. Perhetyö voi olla avuksi kasvatusasioissa, vanhemmuudessa, lasten/nuorten käytöshaasteissa, tai kun perheen voimavarat ovat vähissä, keskinäinen vuorovaikutus haastaa tai muut tilanteet perheen sisällä haastavat hyvän ja terveellisen arjen perheessä.

Käytännössä voidaan yhdessä harjoitella vanhemmuuden taitoja ja vuorovaikutustaitoja, etsitään ja harjoitellaan yhdessä perheelle hyvää arkirytmiä. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työskentely tapahtuu perheen kotona tai muussa perheen ympäristössä.

Perhetyössä voidaan tehdä yhteistyötä perheen kanssa toimivien läheisten ja ammattilaisten kanssa. Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua.