Nuotti-valmennus (kela)

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Se voi näkyä esteenä toimia jollakin elämän osa-alueella tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan tai työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta. NUOTTI-valmennuksen ajan nuorella on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa.

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa tuekseen henkilökohtaisen valmentajan. Valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Valmennus sisältää 20x60 minuutin tapaamista enintään 5kk aikana. Tapaamiset tapahtuvat enimmäkseen nuoren ympäristössä ja tarvittaessa vastaanottotilassa. Tapaamisiin voi osallistua tarvittaessa nuoren läheisiä ja hänen kanssaan työskenteleviä tahoja.

Valmennus sopii nuoren toimintakyvyn tukemiseen, kun nuori tarvitsee rinnalle ihmisen joka auttaa sparraamaan esim. opiskelupaikan löytämisessä, uuden suunnan löytämisessä, itsetuntemuksen kasvattamiseen, sosiaalisissa tilanteissa rohkaistumiseen, vahvuuksien löytämiseen, oman motivaation edistämiseen tai muuten vain keinoja eteenpäin menemiseen. Nuorelle valmennus on ilmaista ja valmentaja auttaa konkreettisesti löytämän oman polun elämässä.

Valmennuksen aikana voidaan esimerkiksi harjoitella ruoanlaittoa, kaupassa käyntiä, aikataulujen suunnittelemista ja toteuttamista, rahankäyttöä, laskujen maksamista, vuorokausirytmiä, omista rajoista kiinnipitämistä, kokeilla uusia harrastusmahdollisuuksia, tehdä koulutehtäviä yhdessä, hakea töitä tai koulupaikkaa. Tavoitteet mietitään yhdessä nuoren tarpeen mukaan.

NUOTTI-valmennuksen hakeminen:

1. Soita kelaan 020 692 205

2. Kerro, mihin toivot NUOTTI-valmennukselta tukea, millä tavoin työ- ja opiskelukykysi ovat tällä hetkellä kadoksissa?

3. Kerro, että haluat palveluntuottajaksi Siria koulutus- ja kehittämiskeskuksen (Siria Oy) ja valmentajaksi Minna Lehtisen

Kela lähettää minulle tiedon valmennettavasta ja olen välittömästi yhteydessä nuoreen myönteisestä kuntoutuspäätöksestä. Näin valmennus voi sitten alkaa.

Lisätietoja NUOTTI-valmennuksesta löytyy kelan nettisivuilta ja myöskin ohjeet sen hakemiseen. https://www.kela.fi/nuotti-valmennus

Lisätietoja Siria koulutus- ja kehittämiskeskuksesta ja NUOTTI-valmennuksesta löytyy heidän nettisivuilta. https://www.siria.fi/palvelut/nuottivalmennus