Hinnasto:

  • klo 6.00-18.00 - 33€/h
  • klo 18.00-20.00 - 38,80€/h
  • Lisäksi kilometrikorvaus 0,50€/km

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa sosiaalihuoltolain mukaista tilapäistä tukea perheiden erilaisissa elämäntilanteissa.

Tuen tarve voi syntyä, mikäli toinen vanhemmista on sairastunut, perhe tarvitsee tilapäistä lastenhoitoapua asioiden hoitamiseksi, perheeseen on syntynyt useampi lapsi tai perhettä on kohdannut jokin kriisi. Lapsiperheiden kotipalvelu sisältää avustamista ja tukemista perheen jokapäiväisessä toimissa, kuten lastenhoidossa, kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa.

Kotipalvelu tukee perheen toimintakykyä ja perheen selviytymistä jokapäiväisistä elämän toiminnoista. Työskentelyn tavoitteena on perheen voimavarojen ja vanhemmuuden vahvistaminen. Perheen kanssa yhdessä mietitään tuen ja avun tarve.

Palveluun hakeudutaan sosiaalitoimen kautta.