Neuropsykiatrinenvalmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsyvalmennus) on ohjauksellinen ja  tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä. Neuropsykiatriseen valmennukseen hakeutuessa ei tarvita diagnoosia. Nepsy häiriöihin luokitellaan ADHD, ADD, Tourette ja autismikirjo. Valmennusta voidaan käyttää myös päihde- ja mielenterveyskuntoutuksena ja muille, joilla on puutteita toiminnanohjaustaitojen kanssa. 

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan havainto-, muisti-, ja liiketoimintojen yhdistämistä tavoitteelliseksi toiminnaksi, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy toimimaan tarkoituksen mukaisesti ja itsenäisesti. Toiminnan ohjaus pitää sisällään aloitteellisuuden, joustavuuden, suunnittelun, käyttäytymisen, organisointikyvyn sekä palautteen vastaanottamisen ja sen hyödyntämisen.

Nepsy-valmennus toteutetaan asiakkaan ja hänen perheen tarpeen ja toiveiden mukaan. Valmennus tapahtuu sovitusti perheen arjessa, koulussa, työssä, vastaanotolla tai muussa sovitussa ympäristössä. Valmennus on prosessi, jossa määritellään tavoite ja sovitaan työskentelyn kestosta yhdessä valmennettavan tai perheen kanssa. Tapaamisen kesto voi olla kerralla 45/90 minuuttia. Valmennus kertoja voidaan sopia esim. 5/10/15/20 kerran paketteja. 1x =45minuuttia. 

Valmennus on arjen toimintojen harjoittelemista, keskustelua, tukemista ja onnistumisten esille nostamista. Valmennus on ratkaisukeskeistä, vahvuuksiin perustuvaa konkreettista ohjaamista. 

Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus joissakin kunnissa sosiaalitoimesta tai terveydenhuollosta. 


Hinta:
70€/45min
5x paketti 330€ 
10x paketti 650€

Hinnat sisältävät:

  • suunnittelun ja muut esivalmistelut
  • sovitut tapaamiset
  • Valmennuksessa käytettävä materiaali
  • puhelintuki valmennuksen aikana 
  • matkakustannukset 20km etäisyydellä toimitilalta Puronkuja 3-5, Kauhajoki (ylimenevät kilometrit laskutetaan erikseen verohallinnon ohjeiden mukaisesti)
  • ALV 24%


Valmennuksesta tehdään kirjallinen sopimus. Tapaamisten peruutukset tulee tehdä 1vrk ennen sovittua tapaamista. Peruuttamattomasta tai saman päivän aikana perutusta ajasta peritään yhden kerran maksu (70€) + laskutuslisä 3€

Kirjallinen palaute valmennuksesta pyydettäessä 100€

Tilakustannuksista vastaa palvelun tilaaja.

Verkostotapaamisista veloitetaan erikseen sopimuksen mukaan 70-120€/tapaaminen 45-90min

Lisää tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja kasvatuksesta  


Alla olevilta nettisivuilta löydät tietoa neuropsykiatrista häiriöistä. Sivuille on koottu erilaisia keinoja vanhemmille ja kasvattajille, miten positiivisella kasvatuksella ja ohjauksella tuetaan lapsen kehitystä ja huomioidaan lapsen erityistarpeet.